Vart finns bloggen?

Bloggen är en del av FN-förbundets sida fn.se. Du hittar den här.

Vad får/kan jag skriva om?

Vi ser gärna att bloggen är personlig, men givetvis måste blogginlägget följa FN-förbundets värdegrund om allas lika rättigheter. Teman vi uppmanar dig att skriva om är de teman som du har fått utbildning inom, som tex globala målen, flickors rättigheter, barns rätt till utbildning och en minfri värld. Inom det spannet finns det en mängd olika intressanta teman och perspektiv!

När kan jag skriva?

Du kan skriva när du vill under året som ambassadör för globala målen. Vi uppmuntrar dig att ha FN-förbundets kommunikationsteman i åtanke när du skriver din bloggpitch. Kommunikationsteman presenterades på utbildningshelgen, men är du osäker kan du alltid kontakta din kontaktperson!

Hur många poäng får jag för ett blogginlägg?

Du får 2 poäng för varje publicerat blogginlägg.

Hur sprids blogginlägget?

Blogginlägget publiceras på fn.se och länk till inlägget sprids sedan i våra digitala kanaler, som till exempel Facebook.

Vem är kontaktperson för bloggen?

Karolina Grundin är innehållsansvaig för våra digitala kanaler. Kontakta henne gärna på karolina.grundin@fn.se.