”Uppdraget som ambassadör är det roligaste jag gjort”

Anita Omerbasic, 25, är under 2019 en av FN-förbundets unga ambassadörer för de globala målen. Sedan i mars är hon dessutom ordförande för Jönköpings FN-förening vilket gör henne till en av den svenska FN-rörelsens mest aktiva medlemmar.

Anita flyttade till Jönköping från en liten ort i Dalarna 2017. Och förutom att studera internationellt arbete på universitetet hade hon från dag ett en bestämd idé om vad hon ville göra: engagera sig i den lokala FN-föreningen.

– Jag har under lång tid varit intresserad av globala frågor, men det fanns i princip inga möjligheter till ungdomsengagemang på min hemort. Så jag visste att jag ville flytta till ett ställe där jag hade möjlighet att engagera mig, och allra helst i just en FN-förening då de välkomnar olika typer av engagemang och idéer, säger hon.

Uppmuntrar alla att våga engagera sig

Anita fick börja med att hoppa in som ungdomsansvarig i FN-föreningen och blev senare vice ordförande. Mycket av verksamheten har riktat sig till unga. Föreningen har hållit i pass i feministiskt självförsvar, arrangerat föreläsningar och workshops, pärlat armband och stått på marknader. Förra året sålde de fika under Visingsö Skördefest och donerade vinsten till Projekt Skolmat.

Att representera en FN-förening parallellt med rollen som ungdomsambassadör ser Anita som ett stort plus.

– Det största fördelen är helt klart den otroliga stöttningen man har från föreningen. Jag vet att jag alltid kan få hjälp av min fantastiska styrelse. Mycket av det jag har planerat för hösten hade inte varit möjligt utan detta gäng, säger hon.

Under våren har hon i rollen som ambassadör haft störst fokus på föreläsningar och workshops men under hösten vill hon jobba mer projektbaserat. Hon planerar torgmöten, filmvisningar, lotteri och julmarknad samt ytterligare pass i feministiskt självförsvar.

– Uppdraget som ambassadör är faktiskt det roligaste jag gjort, säger Anita, och tillägger att hon även planerar att inkludera HBTQIA+-personers rättigheter eftersom det är frågor som inte lyfts specifikt i de globala målen och därför är extra viktigt att belysa.

Anita ser en positiv utveckling bland unga idag och uppmuntrar alla att våga engagera sig.

– De globala målen öppnar många dörrar och välkomnar alla typer av engagemang. De har gjort att folk har börjat fråga sig: vad kan jag göra? Vad kan jag göra för skillnad och vilken påverkan har det jag gör på annat?

Att vara ambassadör för Agenda 2030 är ett hedersuppdrag för unga medlemmar i Svenska FN-förbundet. Varje år utbildar vi nya ambassadörer som under ett år arrangerar egna projekt och föreläser om globala frågor. Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!