fbpx

Simuleringar

Toxic
Syfte: Att beskriva att lokala beslut får globala följder när det gäller miljöfrågor och hållbar utveckling. Vikten av internationella överenskommelser betonas i övningen. Användbar inom internationella relationer, ekonomi, internationell ekonomi, naturkunskap, historia, sociala relationer och kommunikation.
Ladda ner ”Toxic” 

Pussel
Syfte: Att ge en upplevelse och erfarenhet av hur vi producerar och konsumerar i denna del av världen och vilka konsekvenser detta får för natur, produktionsformer, kultur och människors livsvillkor i andra delar av världen där vi hämtar råvaror för vår produktion och konsumtion. Simuleringen synliggör aspekter av hållbar utveckling och teknologins roll häri.
Ladda ner ”Pussel”

Parken Paradiset
Syfte: Att ge deltagarna erfarenhet av frågan om ursprungliga befolkningars äganderätt, men även aspekter på kulturkrockar, flyktingfrågor och andra teman om relationer mellan kulturer, nationer och folk behandlas i simuleringen.
Ladda ner ”Parken i paradiset”

Fotspår
Syfte: Att visa på hur mycket resurser som den rika världen använder i förhållande till den fattiga världen. Att också visa på att förståelse kan leda till förändring av ett förhållande och beteende.
Ladda ner ”Fotspår