fbpx

Flicka och Minor

Powerpointpresentationer och talmanus om våra projekt Flicka och Minor på svenska och engelska.

Mänskliga rättigheter och demokrati
Flicka-utställning
Projekt flicka, film och diskussion
Stoppa Barnäktenskap- potatistryck
Sätt ner foten mot rasism
Rasism och diskriminering – Svenne
Engagemangspaket – verktyg och tips i arbetet med mänskliga rättigheter

Utveckling och fattigdomsbekämpning
Jämställdhet – utställning
Hållbarhetsmålen – go for the goals
Projektet Skolmat: filmvisning och diskussionsfrågor

Fred, säkerhet och nedrustning
Minor – röj ett minfält
Minor – Lend your leg

10 tips för engagemang – FN-förbundet om den globala flyktingsituationen

Vill ni engagera er för att hjälpa flyktingar från Syrien? Ladda ner detta faktablad om konflikten med olika exempel på hur ni kan hjälpa, eller kontakta vår skolhandläggare Terese Johansson.