fbpx

Projektredovisning FN-skola

Redovisning ska göras inom en månad efter avslutat projekt. Kvitton ska kunna visas vid förfrågan och måste sparas i 7 år. Projektmedel som inte förbrukats till det som projektbidraget beviljats för måste återsändas till FN-förbundets plusgirokonto, 5 09 90-1 med märkning om vilken FN-skola/FN-elevförening det gäller samt att det handlar om Projektbidrag FN-skola.

Tänk på att rapportera så utförligt som möjligt för att undvika att ni måste komplettera i efterhand. Blir ni klara med ert projekt innan projektperiodens slut uppmuntrar vi er att återrapportera så snart som möjligt.

Kontaktperson

För frågor, kontakta Terese Johansson, projektledare elevengagemang på Svenska FN-förbundet.
E-post: terese.johansson@fn.se
Telefon: 08-462 25 41

Projektredovisning FN-skola 2021

 •  
 • Kontaktuppgifter

 •  
 • Namn, e-postadress och telefon
 •  
 • Projektet

 • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
 • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
 •  
 • Genomfördes projektet i samverkan med någon annan ideell organisation, någon annan FN-skola, FN-förening, någon kommun eller något företag? Vilket/a?
 •  
 • Hur många från skolan engagerade sig i projektet?
 •  
 • Hur många av dessa var elever?
 •  
 •  
 • Projektbeskrivning

 • Beskriv projektet kortfattat. Vilka aktiviteter har genomförts? Hur många deltog i arrangemanget? Hur lyftes projektets tema?
 •  
 • Nämn de planerade aktiviteter som inte blivit av. Vilket/a var skälet/n till att det inte gick att genomföra?
 •  
 • Vilka förändringar har eller kan projektet ha bidragit till? Resonera gärna i termer av ökad kännedom och ökad kunskap om temat. Har projektet lett vidare till andra aktiviteter eller aktivitetsplaner?
 •  
 • Har projektet lett till att FN-elevföreningen fått fler medlemmar på skolan? Hur många i så fall?
 •  
 • Ekonomisk redovisning

 • Är Svenska FN-förbundet er enda inkomstkälla, skriv "projektbidrag FN-skola, XXX kr". Vid fler inkomstkällor ska dessa också redovisas.
 •  
 • Vid flera inkomstkällor ska det framgå hur mycket utfallet blev per inkomstkälla.
 •  
 • Alla kostnader som redovisas här ska på förfrågan kunna styrkas med kvitton. Kvarvarande medel ska återbetalas till Svenska FN-förbundet på konto 50 990-1 i samband med inskickandet av redovisningen. Betalningen märker du med FN-skolans namn och projektbidrag FN-skola samt år.

För oss är din personliga integritet viktig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och endast för ändamål som rör vår egen verksamhet. Läs mer om Svenska FN-Förbundets hantering av personuppgifter.