fbpx

Projektbidrag FN-skola

Missa inte chansen att ansöka om projektbidrag FN-skola för elevaktiviteter på skolan. Sista ansökningsdagen under höstterminen är 1 november och under vårterminen 1 maj. Ansökningsperioden kan bli kortare om budgeten för projektbidrag FN-skola tar slut innan 1 november.

Vem kan söka projektbidrag?

FN-elevföreningar och FN-skolor som vill göra ett projekt på sin skola eller i sin närmiljö. Innan ni ansöker om bidraget måste ni själva få er ansökan godkänd av er skola, eftersom ansökan sker i en lärares eller rektors namn och pengarna sätts in på skolans konto.

Hur mycket kan sökas?

Upp till 2 000 kronor per projekt.

När kan man söka?

Bidraget kan sökas från och med 1 januari till 20 maj under vårterminen och 1 september till 20 november under höstterminen. Handläggningstiden kan uppgå till en månad efter ni skickat in ansökan.

Villkor

Aktiviteten ska ha en tydlig FN-koppling och leda till ökat engagemang för globala frågor hos elever på skolan.  

Er FN-skola eller FN-elevförening ska stå som arrangör eller medarrangör. Bidrag kan inte fås för enskilda lärares eller elevers kostnader i samband med utbyten, studier eller liknande. Inte heller till projekt som huvudsakligen genomförs utanför Sverige eller som drivs av någon annan än er skola eller FN-elevförening.

Med förbundets medel finansieras inga löner. Däremot kan arvoden betalas till företag/personer med F-skattsedel som till exempel föreläser.

Redovisning

Redovisning ska göras inom en månad efter avslutat projekt. Kvitton ska kunna visas vid förfrågan och måste sparas i 7 år. Projektmedel som inte förbrukats till det som projektbidraget beviljats för måste återsändas till FN-förbundets plusgirokonto, 5 09 90-1, med märkning om vilken FN-skola/FN-elevförening det gäller samt att det handlar om Projektbidrag FN-skola.

Projektet återrapporteras direkt här på hemsidan. Tänk på att rapportera så utförligt som möjligt för att undvika att ni måste komplettera i efterhand. Blir ni klara med ert projekt innan projektperiodens slut uppmuntrar vi er att återrapportera så snart som möjligt.

Kontaktperson

Vid frågor, skicka e-post till terese.johansson@fn.se med rubriken projektbidrag FN-skola och namnet på er skola/FN-elevförening.

Ansökan projektbidrag FN-skola 2021

 • Projektuppgifter

 • Behöver vara en lärare eller rektor på skolan
 • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
 • Skriv om det är PG eller BG. Är det bankkonto behöver vi namn på bank, clearingnummer och kontonummer.
 • Ideella krafter

  Hur många lärare/elever är med i planering och genomförande av projektet?
 • Projektets innehåll och utformning

 • Beskriv ert övergripande syfte med projektet (exempelvis ”minska rasismen i samhället”) men även era konkreta mål för projektet (exempelvis ”detta projekt ska sprida information om FN:s rasdiskrimineringskonvention till ca 100 personer)
 • Beskriv hur ni ska göra (gärna genom att räkna upp aktiviteter) och berätta om projektets målgrupp.
  Är projektets syfte att ge målgruppen kunskap (veta något), påverka en attityd hos målgruppen (känna något) och/eller ändra målgruppens beteende (göra något)?
 • Budget

 • Det ni ansöker från FN-förbundet
 • Era egna medel
 • Det ni ansöker från förbundet plus egna medel
 • Dela upp era kostnader i olika kategorier, exempelvis: Lokalhyra XXX kr, förtäring XXX kr och avsluta med totalkostnaden.

För oss är din personliga integritet viktig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och endast för ändamål som rör vår egen verksamhet. Läs mer om Svenska FN-förbundets hantering av personuppgifter.