Lärarmaterial för Globala målen

Aktion FN för Globala målen lyfter arbetet med de globala målen, denna gång med särskilt fokus på coronapandemins påverkan. Materialet finns att ladda ned här inom kort.