Lärarmaterial för Globala målen

Aktion FN för Globala målen lyfter arbetet med de globala målen, denna gång med särskilt fokus på FN:s  klimatarbete och de utmaningar världen står inför. Hoppas att ni får nytta av hela eller delar av materialet.

Lärarhandledning: Aktion FN för Globala målen.

PowerPoint om Globala målen – del 1.

PowerPoint om Globala målen – del 2.

Talarmanus till del 1.

Talarmanus till del 2.