fbpx

Aktion för FN 2017-2018

Aktion för globala målen

Elevmaterial:

Häftet ”Aktion FN för globala målen”

Faktabladet ”10 fakta om globala målen”

Film: Berätta för alla

Kompendie: Verktyg och tips för FN-föreningar och FN-distrikt i arbetet med Agenda 2030

Projektplaneringsmall

Lärarmaterial:

Häftet ”Aktion FN för globala målen – lärarmaterial”

Diskussionskort

Powerpoint om globala målen

Talmanus till Powerpointen om globala målen

FN:s kortfilm ”No Point Going Halfway”

FN-förbundets film ”Berätta för alla”

Diskussionskort till filmen ”Berätta för alla”

Världshorisont, nummer 3/17

Faktabladet FN fakta

Affisch om de globala målen

Rapport: Sveriges arbete med Agenda 2030 

Rapport: The Sustainable Development Goals

Mer material och övningar till klassrummet om globala målen

Aktion FN för mänskliga rättigheter

Elevmaterial:

Häftet ”Aktion FN för mänskliga rättigheter”

Faktabladet ”10 fakta om mänskliga rättigheter”

Mänskliga rättigheter och de globala målen – hur hör det ihop?

Regeringens faktablad om vart en ska vända sig när en blivit kränkt

Lärarmaterial:

Häftet ”Aktion FN för mänskliga rättigheter – lärarmaterial”

Skriften Konsten att inkludera, berättelser från lärare och elever

Konsten att inkludera, övningar till klassrummet

PowerPoint – mänskliga rättigheter

Talarmanus till PowerPoint om mänskliga rättigheter.

Filmen All that we share.

Filmen Turkkiosken (manus och regi Bahar Pars)

Diskussionsfrågor till filmen Turkkiosken

Mänskliga rättigheter och de globala målen – hur hör det ihop?

Regeringens faktablad om vart en ska vända sig när en blivit kränkt

Aktion FN för jämställdhet

Elevmaterial:

Häftet Aktion FN för jämställdhet

Faktabladet 10 fakta om jämställdhet

Film: Ana fyller 14

Lärarmaterial:

Häftet Aktion FN för mänskliga rättigheter – lärarmaterial

PowerPoint: Flickor i konflikt

Talarmanus och diskussionsfrågor kring flickors situation i konflikt.

Emma Watsons tal He for She i FN.

Aktion FN för fred

Elevmaterial:

Häftet ”Aktion FN för fred – elevmaterial”

Faktabladet ”10 fakta om fred”

Fem faktaskyltar om kärnvapen.

Affisch ”FN-skola för en kärnvapenfri värld.”

Namninsamlingslista ”Jag stödjer FN:s arbete för en kärnvapenfri värld.”

Digital namninsamling.

Spelkorten Peace by Piece.

FN-förbundets kortfilm om säkerhetsrådet (öppnas i Youtube).

Diskussionsfrågor till kortfilmen

Fördjupning: FN:s fredsarbete

Lärarmaterial

Häftet ”Aktion FN för fred – lärarmaterial”

Faktablad om säkerhetsrådet

PowerPoint om säkerhetsrådet

Talarmanus och diskussionsfrågor till PowerPoint

FN-förbundets kortfilm om säkerhetsrådet (öppnas i Youtube)

Diskussionsfrågor till kortfilmen

P3 Dokumentär och programmet: Jakten på atombomben