fbpx

Aktion FN 2016-2017

 

Aktion FN för en bättre värld

Elevmaterial:

Häftet Aktion FN för en bättre värld

Aktion FN for a better world

Film: En förbaskad skillnad

Bildspel om projektet Skolmat

Talmanus om projektet skolmat

Kortfilm om projektet skolmat

Diskussionsfrågor om projektet skolmat

Lärarmaterial:

Häftet Aktion FN för en bättre värld

Kortlek Globala målen

Powerpoint Globala målen för hållbar utveckling

Talmanus till powerpoint Globala målen

Faktafördjupning till powerpoint om de globala målen

FN-kortfilm om de globala målen: We the People

Världshorisont

Faktablad

Affisch med de globala målen

Tips på mer övningar till klassrummet om de globala målen

Tips på mer material till klassrummet om de globala målen

 

Aktion FN mot rasism

Elevmaterial:

Häftet Aktion FN mot rasism – elevmaterial

Skylt ”Mot rasism”

Faktabladet 10 fakta om MR

Projektplaneringsmall

Lärarmaterial:

Häftet Aktion FN mot rasism – lärarmaterial

PowerPoint om mänskliga rättigheter i FN och Sverige

Talmanus till Powerpoint om mänskliga rättigheter

Kortövning Rätt åt alla

FN-rollspel om FN:s kritik mot Sverige när det gäller romernas situation

Artikel Peter Nobel, argument för ett svenskt förbud mot rasistiska organisationer

Presentation av CERD-kommitténs synpunkter på Sverige

Regeringens faktablad

 

Aktion FN för jämställdhet

Elevmaterial:

Häftet Aktion FN för jämställdhet 

Faktabladet 10 fakta om jämställdhet 

Film och diskussionsfrågor om projektet Flicka

Tipspromenad lätt version Flicka

Tipspromenad svår version Flicka

Lärarmaterial:

Häftet om Aktion FN för jämställdhet

Powerpoint om projektet Flicka

Talarmanus om projektet Flicka

Tipspromenad lätt version Flicka

Tipspromenad svår version Flicka

 

Aktion FN mot minor

Elevmaterial:

Häftet Aktion FN mot minor – elevmaterial

10 fakta om minor

Film: Betty

Diskussionsfrågor till filmen Betty

Faktablad: Minor och andra explosiva lämningar 

Lärarmaterial:

Häftet Aktion FN mot minor – lärarmaterial

PowerPoint om Svenska FN-förbundets projekt mot minor

Talarmanus till PowerPoint om Svenska FN-förbundets projekt mot minor

Svarsunderlag till diskussionskort om minor

Film: Douglas

Faktablad: Minor och andra explosiva lämningar