Film om projektet Skolmat

Se kortfilmen om projektet Skolmat och använd medföljande diskussionsfrågor för att diskutera utbildning och utveckling i klassrummet. Du kan använda dig av faktabladet för att få fördjupad kunskap och använda tipspromenaden för att lyfta frågorna på ett interaktivt sätt.

Projekt Skolmat

Läs mer

Diskussionsfrågor Skolmat

Läs mer

Skolmat och Agenda 2030

Läs mer