Presentation om FN 70 år

I detta bildspel med tillhörande talarmanus kan ni själva hålla en presentation om vad FN har åstadkommit under sina 70 år.

Mycket har hänt sedan FN grundades för 70 år sedan. Nedan kan du ladda ner en presentation i form av ett bildspel med tillhörande talarmanus som du kan använda för att diskutera FN:s framgångar men även motgångar under dessa år. Presentationen tar ca 30-45 minuter.

Se bildspel om FN 70 år

Bildspel Del 1: 1945-1989

Bildspel Del 2: 1990-2015

Talarmanus FN 70 år (hela bildspelet)

Ni kan även visa denna film om vad FN har åstadkommit under sina 70 år i samband med presentationen.