Boken FN i skolan

FN i skolan är ett inspirationsmaterial för undervisning i globala frågor. Här finns faktablad om FN:s olika delar och arbete och en stor mängd interaktiva metoder att använda direkt i klassrummet.

FN i skolan ger en översikt av läget i världen och FN:s arbete för fred och säkerhet, utveckling och fattigdomsbekämpning, miljö- och klimatfrågor samt mänskliga rättigheter. Du finner även tips på aktiviteter till större arrangemang på skolan och särskilda avsnitt om FN-rollspel.

FN i skolan vänder sig i första hand till gymnasiet och högstadiet, men flera övningar kan användas även tillsammans med yngre barn.

Tredje upplagan har utökats med många nya övningar och uppdaterade faktatexter.

Beställ boken i vår butik