fbpx

Ungas rätt i ett förändrat klimat

Arrangera ert eget FN-toppmöte med hjälp av detta klimatrollspel. Syftet med FN-rollspelet, som riktar sig till gymnasie- och högstadieelever, är att ge eleverna kunskap om en av vår tids största utmaningar – klimatförändringarna.

Genom att agera som delegater från olika länder som ska komma överens om ett nytt klimatavtal, får eleverna insikt i hur klimatfrågan kan lösas och vilka svårigheter och möjligheter som ligger i ländernas olika perspektiv på utmaningen.

Klimatfrågan

Enligt FN:s klimatpanel kommer en stigande medeltemperatur leda till mer extremt väder där torka, värmeböljor, översvämningar och orkaner blir vanligare. Många viktiga frågor är ännu olösta: Vilka mekanismer ska ligga till grund för utsläppsminskningen? Hur ser en rättvis ansvarsfördelning mellan världens länder ut? Hur ska det tekniska och finansiella stödet till klimatanpassning öka och komma utvecklingsländerna till godo? Här har FN en viktig roll. Det är via FN som de internationella klimatförhandlingarna sker.

Klimatrollspelet

Klimatrollspelet är en simulering för gymnasie- och högstadieelever av verkliga internationella klimatförhandlingar i FN. Eleverna arbetar i delegationer och agerar under klimatkonferensen som delegater. Delegaterna debatterar förberedda frågor och uppgiften är att försöka få så stort genomslag som möjligt för sitt lands ståndpunkter. Målet är att delegationerna ska besluta om ett framtida klimatavtal. Innehållet och mötesformen efterliknar verkliga förhandlingar i FN. Eleverna får genom rollspelet uppleva de svårigheter som uppstår när stater, regioner och andra aktörer med olika förutsättningar, ideologier och intressen ska samarbeta.

Pedagogiska vinster

I ett FN-rollspel är eleverna aktiva och använder politiska verktyg för förändring. Rollspelet går ut på att eleverna ska agera i liknande beslutsprocesser som dagens makthavare ställs inför. Erfarenheter visar att eleverna snabbt får insikt i komplexiteten bakom internationella förhandlingar och inte minst hur roligt de kan ha när de debatterar internationell politik.

Inga tidigare erfarenheter av rollspel krävs

Klimatrollspelet är gjort för alla som är intresserade av att fördjupa sig i klimatfrågan och inga tidigare erfarenheter av rollspel hos lärare och elever behövs. Instruktioner, detaljerade rollkort för delegationerna och material- och länktips finns i den utförliga handledningen.

Till rollspelet finns även ett utbildningsmaterial med lektionsförslag kring klimat och ungas rättigheter. Hela materialet är framtaget av Plan Sverige i samarbete med Svenska FN-förbundet. Författare är lärarna Karolina Sandahl och Sara Nybeck från Globala gymnasiet i Stockholm.

Lycka till!

FN-rollspel om klimat (på svenska)
FN-rollspel om klimat (på engelska)
Lärarhandledning