fbpx

Rollspel

Sverige har anslutit sig till FN:s rasdiskrimineringskonvention och kallas regelbundet till förhör av FN för att berätta hur arbetet mot rasism fungerar i praktiken. Den speciella FN-proceduren för förhöret passar bra för ett rollspel som kräver minst 15 deltagare.

Här hittar du instruktioner och underlag för hur man gör.

Ladda ner rollspel mot rasism

Läs mer om FN:s rasdiskrimineringskonvention

Regeringens rapport till CERD-kommittén.

FN-förbundets rapport till CERD-kommittén

CERD-konventionen