FN-rollspelet Förutfattat

Rollspelets syfte är att ge inblick i hur FN arbetar med att granska staters efterlevnad av de
mänskliga rättigheterna. I rollspelet får deltagarna veta hur FN:s granskningsprocess ser ut.
Rollspelet visar hur civilsamhället bidrar till FN:s granskning och därmed stärker skyddet för
de mänskliga rättigheterna.