FN-rollspel om Syrien

Konflikten i Syrien aktualiserar diskussionen om vad FN bör göra när stater inte förmår skydda sin egen befolkning från omfattande övergrepp. Sedan 2005 har FN ökade möjligheter att visa handlingskraft i sådana situationer, men bara om medlemsländerna är överens. Med detta rollspel vill vi ge elever och lärare en möjlighet att på ett elevaktivt och spännande sätt få kunskap om FN:s nya möjligheter att skydda.

Rollspelet innebär att eleverna på kort tid blir insatta i huvuddragen i konflikten i Syrien och i olika länders åsikter i frågan. Eleverna får i uppgift att med hjälp av bifogade rollkort på 20 minuter förbereda sig för att agera som en part i ett säkerhetsrådsmöte om Syrien. Uppdraget är att försöka komma överens om åtgärder för att få stopp på våldet. Rollspelet utgår från ett riktigt säkerhetsrådsmöte i juli 2012, och all information på rollkorten är hämtade från det mötet. Då hade flera försök gjorts för att lösa konflikten, bland annat genom en fredsplan skapad av FN:s och Arabförbundets dåvarande särskilda sändebud för konflikten Kofi Annan. Samtidigt förvärrades den humanitära situationen i landet, flyktingströmmarna ökade och det var svårt att se några framgångar i omedelbart sikte. Rollspelet är en ögonblicksbild från juli 2012 med fokus på FN:s säkerhetsråds roll i konflikter och principen Skyldighet att skydda. Rollspelet följs upp med att läraren berättar eller eleverna själva tar reda på vad som hänt sedan dess i Syrien.

Ladda ner FN-rollspel Syrien 2015