fbpx

Andra FN-resurser

Här samlar vi tips på material från andra organisationer inom FN-familjen med länkar och korta beskrivningar.

Internetbaserade spel

Att förena nytta med nöje är en lyckad kombination. Här tipsar vi om internetbaserade spel som behandlar viktiga globala frågor. Spelen ska ge inspiration och väcka lust att ta reda på mer. Prova på att vara någon annan för en stund. Det är både roligt och lärorikt.

Upplev FN

På norska FN-sambandets skolsajt opplev.fn.no kan du prova på hur det är att vara diplomat i FN. I Säkerhetsrådet måste du förhandla för att få tillräckligt många stater att stötta dig när ditt land hotas av kärnvapenkrig, och i generalförsamlingen kan du komponera ditt eget tal. Båda aktiviteterna är på norska, men tillräckligt enkla för att i alla fall lite äldre svensktalande elever ska kunna ha behållning av dem. Du hittar aktiviteterna, tillsammans med mycket annat material för skolungdomar, på Opplev.fn.se

FreeRice

FreeRice är ett onlinebaserat kunskapsspel från FN:s livsmedelsprogram, WFP där den som spelar vinner riskorn som sedan doneras till världens hungriga. För varje rätt svar vinner varje person 10 riskorn som doneras av WFP:s sponsorer. Frågorna är uppdelade i kategorier som passar bra in i skolarbetet, t.ex. engelska glosor, matematik och kemi. Spelet tillsammans med mer info finns på www.freerice.com.

Mot alla odds

Nyheterna visar ofta reportage om flyktingar runtom i världen. Ändå kan det vara svårt att sätta sig in i hur det skulle kännas att själv behöva lämna sitt hem och fly till ett annat land. Spelet Mot Alla Odds har tagits fram av UNHCR, FN:s flyktingkommissariat, och är ett kunskaps- och upplevelsespel om hur det kan vara att befinna sig på flykt. Spelet finns på www.motallaodds.org, och går att spela på 11 olika språk.

I stormens öga

I stormens öga är ett spel utvecklat av FN:s barnfond, UNICEF. Det riktar sig till lärarledda grupper om minst 12 elever i årskurs 4-7. I spelet hamnar deltagarna på en öde ö, där de ställs inför olika dilemman och måste fatta beslut för att överleva. Spelet är uppbyggt kring barnkonventionens fyra huvudprinciper och visar vad som händer när eleverna själva får bygga sitt samhälle genom samarbete, diskussioner och beslutsfattande. Till spelet finns, tillsammans med lärarhandledning och annat material, på https://unicef.se/spel/i-stormens-oga

Filmer om FN:s arbete

Film är ett enkelt sätt att uppmärksamma globala frågor i klassrummet, och filmer är ofta en bra ingång till diskussioner och samtal. Här nedan har vi länkat tll några av de viktigaste FN-organens video-resurser.

FN centralt

FN består som bekant av dussintals olika huvud- under- och fackorgan. Men för att hitta filmer om FN generellt finns det vå vägar att gå. Det första är FN:s youtubekanal på www.youtube.com/user/unitednations. Där finns både spellistor för olika teman och en sökfunktion med fritextsökning. Det andra är United Nations Webcastwebtv.un.org, med fem webb-tv-kanaler, mängder av videor uppdelade efter teman och en bra sökfunktion.

Under- och fackorgan

Många av FN:s under- och fackorgan har egna youtunekanaler, videoarkiv och dylikt.

UNFPA, FN:s befolkningsfond, har ett omfattande vidoearkiv, sökbart och uppdelat i kategorier, på video.unfpa.org. Här hittar finns filmer om bland annat jämställdhet, HIV/Aids och sexuell och reproduktiv hälsa runt om i världen.

UNICEF, FN:s barnfond, har en youtubekanal med filmer om barns rättigheter och organisationens arbete på www.youtube.com/user/unicef. Även UNICEF Sverige har en kanal: www.youtube.com/user/unicefsverige.

WFP är FN:s livsmedelsprogram. De arbetar mot hunger och distribuerar mat till människor i fattigdom och under krig och katastrofer. På deras youtubekanal www.youtube.com/user/worldfoodprogram finns filmer om hunger, situationen i världen och organisationens arbete.

UNHCR, FN:s flyktingkommissariat, hjälper människor som tvingats lämna sina hem på grund av krig, förtryck och katastrofer. Filmer om deras arbete på deras youtubekanal www.youtube.com/user/unhcr.