Infosajter och databaser

På den här sidan hittar du information om och länkar till FN-förbundets informationssajter Globalis och DagDok, Dag Hammarskjöldbibliotekets guide till FN.

Globalis.se

Globalis är en interaktiv världskarta med fakta om världens länder och konflikter. Globalis passar elever från årskurs 4 upp till gymnasiet och har flera interaktiva funktioner. Du kan göra egna diagram, jämföra olika länders utveckling, följa hur varje land lyckas nå millenniemålen, få fakta om aktuella konflikter samt via satellitbilder se hur klimatförändringar förändrat geografin de senaste trettio åren.

DagDok – din guide till FN

Dag Hammarskjöldbiblioteket har en väldigt bra webbguide till FN-dokumentationen. Guiden är skapad för att underlätta för alla som vill ha information om FN och dess dokument och rapporter. http://www.dagdok.org/