fbpx

Välkommen till Helsingborgs FN-förening!

Helsingborgs FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

I Helsingborgs FN-förening har vi en mycket aktiv ungdomsgrupp, UNg Hbg, som anordnar aktiviteter för medlemmar samt FN-rollspel och andra event i Helsingborg.
Följ oss via social medier:

Helsingborgs FN – förening FACEBOOK

UNg Helsingborg FACEBOOK

Vill du engagera dig i vår förening? Kontakta vår ordförande för mer information.

Vi behöver FN! FN behöver dig!
Välkommen som medlem i Helsingborgs FN – förening!