Hans Corell blev Årets FN-vän

Hans Corell tog emot utmärkelsen Årets FN-vän 2013 vid Svenska FN-förbundets seminarium inför FN-dagen på onsdagen. Utmärkelsen Årets FN-supporter gick till Gunborg Hedqvist, Göteborgs FN-förening.

Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-vän 2013 går till Hans Corell, tidigare FN:s rättschef. Motiveringen lyder:

Årets FN-vän är en rättskaffens man. Han har övervakat sakernas tillstånd som undergeneralsekreterare i Förenta Nationerna, varit med och lagt grunden för Internationella brottmålsdomstolen och bistått i upprättandet av tribunalerna för Rwanda, Sierra Leone och Kambodja. Han har dessutom alltid varit en tydlig och engagerad röst i den svenska FN-debatten. Årets FN-vän 2013 är Hans Corell.

Föreningsveteranen Gunborg Hedqvist får utmärkelsen Årets FN-supporter för lokalt engagemang. Motiveringen lyder:

Årets FN-supporter har varit medlem i förbundet länge, sannolikt sedan 1956. Hon var en av pionjärerna i den västsvenska delen av FN-rörelsen och blev också en del av FN-förbundets styrelse. Hon träffade tidigt Kofi Annan och anser att FN:s roll och uppdrag måste förtydligas. Årets FN-supporter är Gunborg Hedqvist, Göteborgs FN-förening.