Kampanjmaterial till sociala medier

Här hittar du inlägg för sociala medier till kampanjen Dela vår dröm.

Vår kampanjlogga

Byt ut din profilbild på Facebook

För att byta ut din profilbild på Facebook till en kampanjbild gör du så här:
1. Välj uppdatera profilbild
2. Välj ”lägg till motiv”
3. Sök efter ”dela vår dröm”
4. Använd som profilbild

Använd rätt citat till rätt medlem

Till varje bild på medlemmarna i kampanjen ska fortsättningen av citaten användas. Se affischerna för rätt citat till rätt bild.

Bilder till Facebook:

Bilder till Instagram:

Mer kampanjmaterial

Mer kampanjmaterial och tips till FN-föreningar.

Läs mer

Om kampanjen

Läs mer om kampanjen Dela vår dröm.

Läs mer