Var med oss i Women’s march i Stockholm den 21 januari! 2018-01-19 / Ledningen har ordet

På söndag deltar jag tillsammans med kollegor på kansliet och Stockholms FN-förening i manifestationen Women’s march i Stockholm.

Det sker på årsdagen av förra årets manifestation med över 5 miljoner människor världen över. Det blev den största demonstrationen i USA:s historia och en av världens största manifestationer någonsin. I Stockholm tågade 4 000 från Norrmalmstorg till den amerikanska ambassaden i solidaritet med våra medsystrar.

Women’s March uppstod som en reaktion mot rådande maktstrukturer och retoriken i den amerikanska valrörelsen och frustrationen över bristande jämställdhet både lokalt och globalt. Frågan är mer aktuell än någonsin efter den nya folkrörelsen metoo.

Flickors och kvinnors rättigheter går som en röd tråd genom FN-förbundets verksamhet. Vi arbetar mot våld och sexuella övergrepp i konflikt, för mål 5 i Agenda 2030 som handlar om jämställdhet och mot skadliga traditioner som barnäktenskap och könsstympning som förstör framtiden för miljoner flickor och kvinnor. I Sverige arbetar vi tillsammans med flera tjej- och kvinnojourer för ett totalförbud mot barnäktenskap. Vi försöker också ge en röst åt kvinnor i Sverige som drabbas av hedersrelaterat våld. Även deras historier måste berättas.

En lång rad FN-dokument understryker att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter och mänskliga rättigheter är kvinnors rättigheter. Det kommer jag att säga när jag talar på söndag.

Vi går med i Women’s march för att FN och dess medlemsländer, inklusive Sverige, måste bli mer jämställda platser. Var med du också! Här kan du anmäla dig till arrangemanget. Sprid gärna initiativet till andra delar av Sverige också!

Petra Hallebrant
Generalsekreterare