Unik mötesplats med bristande FN-fokus 2018-01-17 / Ledningen har ordet

Det är fascinerande och närapå unikt i världen att politiker, organisationer och institutioner år efter år möts i fjällvärlden för diskutera försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Folk och Försvar startade med sina rikskonferenser efter andra världskriget och traditionen lever vidare än i dag.

Att det är valår märktes i Sälen. Rikskonferensen fokuserade på försvaret av Sverige, beredskap och Nato-frågan. Själv blev jag förvånad över att FN-frågorna med tanke på Sveriges plats i säkerhetsrådet inte fanns i en enda rubrik i programmet. Det inleddes i stället med ett anförande om Nato – en organisation som vi inte ens är medlemmar i. Också EU-frågorna fick stort utrymme.

Sveriges FN-medlemskap bidrar till global säkerhet och stärker samtidigt vår nationella säkerhet. Rikskonferensen borde vara ett tillfälle att ge ledande företrädare mer kunskap om FN:s arbete och om Sveriges roll i säkerhetsrådet just nu. Sverige hör till de länder som bidrar mest till FN i kronor och ören. Vi ger också politiskt och militärt stöd.

FN-perspektivet är förankrat hos den svenska allmänheten. Det borde ha en given plats när försvars- och säkerhetspolitiska frågor diskuteras. Svenska FN-förbundet kommer att fortsätta att uppmuntra Folk och Försvar att ge FN-perspektivet den plats det förtjänar i programmet vid kommande rikskonferenser.

Aleksander Gabelic
Ordförande