Ta ställning, använd din röst, agera! 2018-09-05 / Ledningen har ordet

Jag sitter på tåget mellan Göteborg och Stockholm. Vi passerar mindre städer, industrier, nybyggda hus, förfallna hus, fotbollsplaner, vårdcentraler, landsbygd. Jag ser små bondgårdar med röda lador och kohagar. Men korna saknas ofta och ladorna står tomma. Det slår mig hur tiderna förändrats.

När jag växte upp var det vanligt att bönderna hade ett tiotal kor. Jag minns mina möten från hästryggen med mjölkbilen på grusvägarna hemma kring mitt barndomshem. Jag tänker på hur livet var några decennier innan jag föddes och vilket annorlunda liv man levde då jämfört med hur vi lever i dag.

Jag ser också valaffisher svischa förbi. I samma stund slår det mig hur tidigare generationer har kämpat för de rättigheter vi har i Sverige i dag – hur de höjt sina röster, engagerat sig och slitit för att driva igenom dessa. Det får mig att tänka på valrörelsen och olika ledsamma inslag som syftar till att gå bakåt, till att inskränka, begränsa och polarisera. Vart är vi på väg? Från ingenstans dyker Martin Luther Kings kloka ord upp: det är inte de onda människornas ondska som är det farliga, utan de goda människornas tystnad.

På söndag är det val. Ta ställning, använd din röst, agera!

Annelie Börjesson
Ordförande Svenska FN-förbundet