Svenska företag måste ta ansvar för de globala målen 2018-11-20 / Ledningen har ordet

Under året har jag haft förmånen att sitta med i en rådgivande grupp tillsammans med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet i samarbete med Dagens industri och Aktuell Hållbarhet. Uppdraget har varit att ta fram kriterier för att granska och ranka 100 börsnoterade bolag och deras hållbarhetsarbete. I dag presenteras rankningen i Dagens Industri. Målet är att kriterierna och rankningen ska vara ett användbart verktyg för företag i deras hållbarhetsarbete, inte minst arbetet med att leva upp till och integrera Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i verksamheten.

Bara 38 procent av bolagen har tydligt rapporterat hur de bidrar till de globala målen och endast 6 procent har analyserat sin negativa påverkan på målen. Bolagen måste bli bättre på att analysera både sin positiva och sin negativa inverkan. Alfa Laval är ett av de företag som gjort ett bra arbete med att koppla de globala målen till sitt hållbarhetsarbete.

Rankningen visar låga betyg på hur företagen tar ansvar för mänskliga rättigheter hela vägen ut till underleverantörer. I dag jobbar 48 miljoner människor under slavliknande förhållanden i länder som Sverige gör affärer med varje dag. Här pratar vi om stora, börsnoterade bolag med resurser.

Ska vi nå de globala målen 2030 så måste företagen ta ett rejält kliv framåt och hållbarhet måste gå före avkastning. Då krävs mod, ledarskap och vilja att förändra. Jag hoppas att svenska företag inser allvaret och tar stafettpinnen vidare för att nå de globala målen till 2030.

Vill ditt företag lära sig mer om Agenda 2030 och de globala målen? Kolla in www.fn.se/agenda2030 eller delta på Hållbart näringsliv den 27 november då vi håller i ett lunchsamtal om de globala målen.

Petra Hallebrant
Generalsekreterare