Positiv satsning på kvinnors och flickors rättigheter 2017-09-27 / Ledningen har ordet

I förra veckan presenterade regeringen den största biståndsbudgeten någonsin på totalt 43 miljarder kronor. Det finansiella stödet till bland andra UNFPA och WFP, FN-organ som vi samarbetar med kring våra projekt Flicka och Skolmat, ökar. Kärnstödet till FN ökar också, vilket är en fråga som Svenska FN-förbundet drivit under många år. Sverige rankas som störst bland kärnstödsgivarna och satsningen på SRHR är särskilt glädjande, framförallt med tanke på de oerhörda konsekvenser som USA:s så kallade gag rule redan fått för kvinnor och flickor runt om i världen.

Jag ser det som positivt att biståndet under 2018 kommer att arbeta med att uppfylla Agenda 2030 med fokus på jämställdhet, den humanitära krisen, fred och mänskliga rättigheter. Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och i utvecklingspolitikens bidrag till agendan, där biståndet utgör en viktig del. Det är också viktigt att biståndet är så effektivt som möjligt och uppnår sina mål. Här kommer FN:s reformarbete att spela en avgörande roll framöver.

 

Petra Hallebrant
Generalsekreterare

Foto: UN Photo/Amanda Voisard