MR-dagarna anhalt på väg mot ny MR-myndighet 2017-11-14 / Ledningen har ordet

Under ett antal år har MR-dagarna arrangerats på olika platser i Sverige. Dialogen mellan beslutsfattare, myndigheter och frivilligorganisationer förankrar och driver arbetet med de mänskliga rättigheterna framåt.

Vid årets dagar i Jönköping var FN-förbundet med och arrangerade ett seminarium om behovet av en oberoende myndighet för de mänskliga rättigheterna. FN-förbundet har haft och har en ledande roll i arbetet för att Sverige slutligen ska få en MR-myndighet. Regeringen har sagt att en myndighet ska inrättas men vi har ännu inte sett något konkret.

I en orolig tid i Europa och världen kan inga rättigheter tas för givna. Inte heller Sverige är förskonat från populistiska strömningar. En stark MR-myndighet kan bevaka Sveriges MR-åtaganden och stödja antidiskrimineringsarbetet i kommuner och landsting.

Civilsamhället spelar en viktig roll i förberedelserna för den nya myndigheten. Vi fortsätter att uppmuntra riksdagen och KU att skicka en tydlig signal till regeringen om behovet av en verkligt oberoende MR myndighet.

 

Aleksander Gabelic
Ordförande