Kvinnodagen behövs tills vi nått 100 procent jämställdhet 2018-03-09 / Ledningen har ordet

Behövs verkligen en dag – den 8 mars – då vi fokuserar på kvinnor och kvinnors rättigheter? Borde inte alla dagar vara dagar då kvinnors rättigheter respekteras och vi lever i en jämställd och jämlik värld fri från våld, förtryck och övergrepp? Det skulle man verkligen önska, men så länge vi inte nått dit är det viktigt med en dag då vi med extra kraft uppmärksammar de orättvisor och kränkningar som kvinnor fortfarande lever med i Sverige och globalt.

En dag som denna känner jag samtidigt hopp. Efter metoo-rörelsen har klimatet förändrats och fler kvinnor har fått komma till tals. Jag hade förmånen att fira kvinnodagen i Luleå med Luleå FN-förening och en av våra riksorganisationer, Soroptimisterna. Det ger kraft och energi att veta att FN-föreningar och organisationer runt om i landet engagerar sig för kvinnors rättigheter en dag som denna men även varje dag, året om. Att mer finns att göra både globalt och i Sverige påpekar vi i vår debattartikel.

Vill du också vara med och fira internationella kvinnodagen nästa år och bidra till en bättre värld? Bli medlem i FN-förbundet!

Läs om kvinnors och flickors rättigheter i vår medlemstidning Världshorisont.

Petra Hallebrant
Generalsekreterare