Internationella dagen mot våld mot kvinnor 2017-11-24 / Ledningen har ordet

FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor den 25 november är startskottet för en sexton dagar lång kampanj mot könsbaserat våld som pågår till internationella dagen för mänskliga rättigheter. Sällan har frågorna varit mer aktuella och viktigare.

I sin senaste rapport om Agenda 2030 skriver FN-chefen António Guterres att en av fem kvinnor utsätts för våld av sin partner. Antalet barnäktenskap minskar men inte snabbt nog. På motsvarande sätt minskar förekomsten av kvinnlig könsstympning men fortfarande utsätts en av tre flickor för ingreppet i det 30-tal länder som vi har data från.

Metoo-kampanjen visar att övergrepp och trakasserier är mer utbredda än vi kunnat tro, både i Sverige och internationellt. Jag hoppas att detta blir mer än en kampanj så att det leder till strukturella förändringar i samhället som gynnar alla kvinnor. Det är allas ansvar, inte bara kvinnors.

Våld mot kvinnor är ett hot mot de mänskliga rättigheterna och ett hinder för att nå de globala målen. Ingen får lämnas utanför i kampen mot våld mot kvinnor, säger Phumzile Mlambo-Ngcuka, chef för UN Women, inför helgens FN-dag.

Flickors och kvinnors rättigheter återkommer överallt i FN-förbundets verksamhet. På MR-dagen den 10 december uppmärksammar vi sambandet mellan bindande konventioner och de åtaganden som Sverige och andra länder gjort i Agenda 2030. Jag hoppas att vi ses där!

 

Petra Hallebrant
Generalsekreterare