Hoppfullt möte med vice FN-chefen 2018-02-20 / Ledningen har ordet

Jag hade förmånen att delta på en lunch med FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed i samband med End Violence Summit i förra veckan. Vilken kvinna! Om det är någon som är fast besluten att driva igenom reformer i FN så är det Amina Mohammed.

Mohammed betonade verkligen vikten av ett paradigmskifte i FN där Sverige kan vara en spelare som driver utvecklingen framåt. Många av de utmaningar som FN och världen står inför, som klimatförändringarna och migration, har inga landgränser. Samtidigt måste de stora förändringarna för att förverkliga Agenda 2030 och nå de globala målen ske på landnivå, inte enbart i New York eller Genève.

FN:s reformagenda fokuserar på fred och säkerhet, hållbar utveckling och ledarskap. Vice FN-chefen betonade vikten av jämställdhet mellan könen inom FN-systemet och att beteendeförändringar krävs ute i fält.

En viktig del är också FN:s normativa agenda. Organisationen måste hitta tillbaka till sina grundvärderingar med fokus på mänskliga rättigheter, men Amina Mohammed såg en oroande utveckling. FN måste återbygga sitt förtroende, inte minst genom att berätta vad FN faktiskt gör och åstadkommer.

Det är här vi i Svenska FN-förbundet kommer in, framför allt när det gäller kommunikation. Det framgick tydligt att vårt uppdrag är viktigt och att vi och FN behövs mer än någonsin. Det känns hoppfullt inför framtiden. FN:s reformarbete sker verkligen på riktigt, även om vi har ett utmanande arbete framför oss.

Petra Hallebrant
Generalsekreterare

Foto: UN Photo/Mark Garten