Glad flickadag! 2017-10-09 / Ledningen har ordet

För sjätte året i rad firar vi internationella flickadagen, instiftad av FN:s generalförsamling. Världens flickor har en sådan kraft, potential och möjligheter. Att ge dem goda förutsättningar är inte bara rätt, det är också smart. Därför fokuserar vi på FN-förbundet på flickors rättigheter och driver projektet Flicka och kampanjen Stoppa barnäktenskap. Vi vet att barnäktenskap är förödande för flickor. Det tar inte bara ifrån dem makten över sin kropp och sitt liv, utan innebär också minskade möjligheter till utbildning och fritid liksom större risk för tidiga graviditeter och våld. Barnäktenskap måste helt enkelt stoppas – överallt!

I Sverige finns fortfarande möjlighet att erkänna äktenskap ingångna utomlands med barn som flyttar hit. Nu utreds om lagen om barn- och tvångsäktenskap ska skärpas så att det inte längre ska vara möjligt, något som FN-förbundet kämpat för sedan länge. Vi har gjort en Sifoundersökning som visar att stödet för skärpt lagstiftning är stort. Fyra av fem svenskar, 78 procent, stödjer tanken att utländska barnäktenskap inte ska erkännas i Sverige. Sexton procent är tveksamma eller vet inte medan bara 6 procent svarar nekande. Det visar ett brett stöd för principen att alla barn i Sverige ska ha samma rätt att vara barn oavsett bakgrund.

Gilla gärna vår facebooksida Stoppa barnäktenskap för löpande info!

 

Petra Hallebrant
Generalsekreterare