Givande utbildningsresa till FN:s högkvarter 2018-11-19 / Ledningen har ordet

Det är en speciell känsla att vara på plats i New York, se FN-skrapan och att insupa atmosfären av en plats där historiens vingslag möter framtiden. Många viktiga beslut har tagits här, och många tas här nu. Det är speciellt att se alla flaggorna. Att se Dag Hammarskjölds namn på gator och byggnader. Att se Raoul Wallenbergs monument. Sus och dus, människor från hela världen, gula taxibilar, rykande golvbrunnar i gatorna, folk i full fart som springer med sina engångskaffemuggar. Här är livligt.

Den 4-9 november fick en härlig grupp på 14 individer möjlighet att uppleva detta och lite till. Det var första gången som Svenska FN-förbundet arrangerade en resa för representanter för riksorganisationer som är medlemmar i förbundet. Det gjordes inom ramen för det säkerhetsrådsprojekt vi driver fram till årsskiftet. Deltagarna kom från CISW Sweden, FIAN, Frälsningsarmén, IKFF, Kurdiska Riksförbundet, KFUM, Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, Kvinnor för Fred, Lärarförbundet, My Right, RFSU, Scouterna, Svenska Lottakåren och Unga Örnar.

Det var en mycket trevlig och intresserad grupp som tog tillfället i akt och ställde många frågor. FN-förbundets handläggare Oskar Sjöstedt hade gjort ett finfint jobb och ordnat allt det praktiska. Vi besökte en rad FN-organ och civilsamhällesorganisationer vilket gav oss en god bild av FN-systemet och kunskap om relationerna mellan civilsamhället och FN och hur dessa samverkar.

Jag leker med tanken på hur bra det skulle vara om alla fick chansen att inse och förstå hur mycket bra denna unika världsorganisation faktiskt åstadkommer. Det vore fantastiskt!

Annelie Börjesson
Ordförande