Ett föredöme för Sverige 2018-01-31 / Ledningen har ordet

När det gäller mänskliga rättigheter ligger Norge steget före Sverige. Den norska regeringen har ratificerat ILO-konventionen 169 om urfolks rättigheter och stortinget har etablerat en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter som får högsta betyg av FN. För att få en närmare bild av de norska framgångarna besökte vi förra veckan vår systerorganisation i Norge. Vi träffade även MR-experten Petter Wille som efter karriär i norska UD nu är chef för den norska MR-institutionen.

Tidigare var den norska MR-institutionen knuten till Utbildningsdepartementet men den placerades efter rekommendationer från FN raskt under stortinget och inrättades som en helt egen myndighet med brett MR-mandat, stöd i lag, samarbete med civilsamhället och finansiering med statliga medel – helt enligt FN:s Parisprinciper från 1993.

Från FN-förbundets sida har vi under flera år förordat en svensk modell där en fristående MR-institution inrättas under riksdagen, precis som i Norge. När nu frågan skyfflats mellan regering och riksdag och tillbaka skulle en annan intressant lösning kunna vara att titta på de tyska och danska modellerna. Där har frågan om oberoendet hanterats genom inrättandet av en styrelse med samhällsaktörer som arbetar med mänskliga rättigheter. Hur det kan göras i Sverige förklarade vi tillsammans med andra organisationer i en artikel i Svenska Dagbladet nyligen.

Det är hög tid för Sverige att lägga in en högre växel om vi vill tillhöra de länder som likt Norge sätter mänskliga rättigheter högt på dagordningen.

Petra Hallebrant
Generalsekreterare