FN-förbundet i Almedalen 2018

Under politikerveckan i Almedalen den 1-8 juli medverkar vi med flera seminarier om bland annat globala målen för hållbar utveckling, svensk utrikespolitik och hur det går för Sverige i säkerhetsrådet. Här kan du ta del av det fullständiga programmet för vår medverkan, både där vi står som arrangörer och är med som medverkande, samt av livesändningar när dessa är tillgängliga.

MÅNDAG 2 JULI

13.00-13.45 Partiernas syn på FN:s roll i världen


Världen står inför en rad globala utmaningar som kräver effektivt internationellt samarbete. Inom FN pågår nu ett omfattande reformarbete som ska göra organisationen bättre anpassad att hantera dessa. I en modererad diskussion ger företrädare för några av riksdagspartierna sin syn på FN:s roll och arbete, samt hur svensk politik bör påverka organisationens utveckling. En rad tematiska områden kommer behandlas, däribland FN:s arbete för mänskliga rättigheter och jämställdhet, genomförandet av Agenda 2030, reformering av FN:s utvecklingsarbete och finansiering av FN-systemet.

Medverkande:
Kerstin Lundgren (C)
Sofia Arkelsten (M)
Emma Nohrén (MP)
Maria Andersson Willner (S)
Moderator: Petra Hallebrant, Svenska FN-förbundet
Arrangör: Svenska FN-förbundet, Unicef Sverige och Dag Hammarskjöld Foundation.
Plats: Sverige i världen, Donnersgatan 6
Se live på:  www.sverigeivarlden.se

 

16.00-17.45 Den stora partiutfrågningen om globala frågor #hjärtavärlden


Återkommer med mer information inom kort.
Arrangör: Concords arbetsgrupp för Agenda 2030. 
Plats:
Sverige i världen, Donnersgatan 6
Se live på:  www.sverigeivarlden.se

Vi går på djupet och ställer partierna till svars. Vilka är de stora skiljelinjerna? Vilka visioner finns för genomförandet av Agenda 2030? Vilken roll ska Sveriges internationella bistånd spela och hur vill partierna arbeta för en feministisk utrikespolitik?

De politiska partierna behöver ta ställning och flytta fram positionerna för att vi ska nå en global hållbar utveckling. Globala utvecklingsfrågor måste också få en plats i valrörelsen! Under seminariet vill vi få konkreta svar för att kunna hålla partierna ansvariga under kommande mandatperiod.

Medverkande:
Kerstin Lundgren (C)
Sofia Arkelsten (M)
Emma Nohrén (MP)
Yasmine Posio Nilsson (V)
Sofia Damm (KD)
Joar Forssell (L och LUF)
Maria Andersson Willner (S).
Utfrågare: Erik Lysén, Svenska Kyrkan och Annelie Andersson, Naturskyddsföreningen
Arrangör: 51 organisationer bakom #hjärtavärlden, under samordning av Concord Sverige
Plats: 
Sverige i världen, Donnersgatan 6
Se live på:
www.sverigeivarlden.se 

TISDAG 3 JULI

14.30-15.20 Agenda 2030 kan bara nås genom lokalt genomförande – hur blir alla kommuner aktiva?

Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala, men lösningarna är ofta lokala. Vissa kommuner är aktiva men varför är inte alla kommuner engagerade? Hur blev det så?

Medverkande:
Ulrika Liljeberg, ledamot Agenda 2030-delegationen, kommunalråd och KSO i Leksand
Petra Hallebrant, generalsekreterare, Svenska FN-förbundet
Jörgen Peters, länsråd länsstyrelsen Hallands län
Katrin Stjerfeldt Jammeh, ledamot Agenda 2030-delegationen, kommunalråd och KSO i Malmö
Veronica Magnusson, ledamot Agenda 2030-delegationen, förbundsordförande fackförbundet Vision
Arrangör: Agenda 2030-delegationen
Plats: Länsstyrelsens trådgård, Korsgatan 4

 

15.45-17.00 Vem tar ansvar för världens hälsa? Om hur oväntade allianser kan skapa en hållbar värld

Möjlighet till hälsa hänger tätt ihop med säkerhet och miljö samt ekonomisk och social hållbarhet. För att uppnå de globala mål som FN satt upp för hållbar utveckling till år 2030 krävs samarbeten över ämnesområden, discipliner och geografiska gränser. Ansvaret är allas. Hur ska det ske?

Medverkande:
Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet
Tobias Alfvén, forskare global hälsa, Karolinska Institutet
Helena Nordenstedt, forskare global hälsa, Karolinska Institutet
Niklas Adalberth, Klarna-grundare, Stifteten Norrsken
Suzanne Håkansson, chef samhällskontakter, AstraZeneca
Ingrid Petersson, ordf, Agenda 2030-delegationen
Sofia Arkelsten, riksdagsledamot, (M)
Stefan Swartling Peterson, hälsochef Unicef, New York
Pernilla Bergström, Svenska FN-förbundet
Moderator: Carl Johan Sundberg, professor
Arrangör: Karolinska Institutet
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

 

ONSDAG 4 JULI

16.00–16.45 Öka takten sista kvarten – Sverige i FN:s säkerhetsråd


Ett halvår återstår av Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd, och det dröjer antagligen 20 år innan vi återigen sitter i rådet. Vad har varit de svenska framgångarna? Vad kommer vi satsa på under det sista halvåret? Och hur kommer FN-engagemanget se ut efter säkerhetsrådsmedlemskapet?

Medverkande:
Olof Skoog, Sveriges ständige representant till Förenta Nationerna i New York, Utrikesdepartementet. 
Samtalsledare: Annelie Börjesson, ordförande, Svenska FN-förbundet
Arrangör: Svenska FN-förbundet
Plats: Sverige i världen, Donnersgatan 6
Se live på: www.sverigeivarlden.se

 

17.10-17.55 Bolagen och Agenda 2030 – vägen framåt i praktiken


För att nå de globala målen behövs partnerskap mellan näringsliv, beslutsfattare och civilsamhälle. Företag har en väldigt viktig roll, med resurser och påverkan kan de göra stor skillnad. Men hur arbetar företagen för att globala målen ska uppnås? Finns kunskapen och engagemanget?

Seminariet tar avstamp i FN-förbundets rapport om företag och globala målen. Rapporten ger en färsk statusuppdatering kring hur långt bolagen kommit i arbetet med att implementera och förhålla sig till de globala målen och Agenda 2030. Kring detta ämne kommer det ske en paneldiskussion med representanter från näringsliv och civilsamhälle.

Medverkande:
Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef för Företagarna
Mårten Hellberg, CEO Organoclick
Therése Lindström, CEO ImseVimse
Stina Billinger, statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Moderator från Aktuell Hållbarhet
Arrangör: Svenska FN-förbundet och Aktuell Hållbarhet.
Plats: Aktuell Hållbarhet, Gotlands museum på Strandgatan 14
Se live på: ww.aktuellhallbarhet.se

 

TORSDAG 5 JULI

09.00-09.45 Hur ska vi mäta och värdera företags hållbarhetsprestationer?

En modell för hållbarhetsrakning av storbolag är just nu under framtagande. Målet är att till hösten kunna presentera sektorsvisa rankningar av svenska storbolags hållbarhetsprestationer. Vad borde mätas, hur och varför?

Medverkande:
Susanne Arvidsson, docent, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Lauri Rosendahl, vd Nasdaq
Malin Ljung Eiborn, miljödirektör, BillerudKorsnäs
Petra Hallebrant, generalsekreterare, FN-förbundet
Moderator: Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet
Arrangör: Aktuell Hållbarhet
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14
Se live på: www.aktuellhallbarhet.se