Sadiya Abubakar och hennes familj i Etiopien. Foto: UNFPA
5 juni, 2019 / Nyheter

Högsäsong för könsstympning

Sommarlovet innebär inte lek och glädje för alla barn. Tvärtom är just sommaren högsäsong för kvinnlig könsstympning. Sadiya Abubakar är en av alla de flickor som könsstympats. Efter tio års lidande blev hon hjälpt av en operation. 

Såväl barnäktenskap som kvinnlig könsstympning är allvarliga kränkningar av flickors mänskliga rättigheter, men de är också djupt rotade traditioner i många samhällen, bland annat i Östafrika. När FN arbetar mot könsstympning är man därför noga med att involvera nyckelaktörer som äldre, religiösa ledare och hälsosektorn som kan bidra till bestående förändring. Genom samtal och utbildning höjs kunskapsnivån och fler får förståelse för det lidande som könsstympning för med sig. En viktig lärdom är att könsstympning inte har sin grund i någon religion.

Varje år får omkring fyra miljoner flickor i världen sina yttre könsorgan brutalt bortskurna. Sommaren är en tid då antalet kvinnliga könsstympningar ökar. I norra Etiopien bidrar Svenska FN-förbundets projekt Flicka till att finansiera ett förebyggande FN-program mot kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. Det regionala kontoret för kvinnor, barn och unga fungerar som spindel i nätet. Vid sidan av traditionellt inflytelserika aktörer finns unga med i form av dialoggrupper, klubbar och skolkampanjer. Unga i norra Etiopien betraktas som en stark resurs och som en aktör som kan förändra attityder och därmed rädda kommande generationer undan denna skadliga tradition.

Till de som har fått konkret hjälp hör flickan Sadiya Abubakar som vid tio års ålder tillsammans med sin mamma sökte sjukhushjälp för sina besvär. Sadiya utsattes för infibulation, som är den mest omfattande varianten av könsstympning, när hon var bara sju dagar gammal. Infibulation innebär i de flesta fall att hela eller delar av de inre och yttre blygdläpparna samt klitoris skärs bort. Därefter sys underlivet ihop så att en liten öppning lämnas kvar för att urin och mensblod ska kunna passera.

I hela sitt unga liv har Sadiya haft problem att kissa – ett av många besvär till följd av ingreppet. Vid en operation vid Barbara May-sjukhuset i staden Mille öppnades hennes könsorgan vilket gör att hon nu kan kissa normalt och inte behöver lida som hon gjorde före operationen.

FN:s befolkningsfond UNFPA uppskattar att omkring 10 000 flickor har sluppit könsstympning och barnäktenskap tack vare Svenska FN-förbundets stöd till projektet i norra Etiopien.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mitt nya land och en inspirerande kollega

21 februari, 2020 / Blogg

Vår praktikant Orfeas har landat i Tanzania och slängts direkt in i arbetet med de globala målen. En kollega som särskilt inspirerat är Godfrida som brinner för jämställdhet.

Läs mer

”Sverige kan spela viktig roll för samsyn i FN”

20 februari, 2020 / Världshorisont

Anna Karin Eneströms är Sveriges nya FN-ambassadör. Efter många års arbete med multilaterala frågor utsågs hon nyligen till chef för Sveriges ständiga representation i FN i New York.

Läs mer

Folkvalda besökte FN i Köpenhamn

14 februari, 2020 / Nyheter

Svenska FN-förbundet och riksdagens FN-nätverk besökte nyligen en rad organisationer i FN-staden i Köpenhamn.

Läs mer

Internationella praktikanter i Georgien och Tanzania i vår

12 februari, 2020 / Nyheter

Årets internationella praktikanter spenderar våren i Georgien och Tanzania. De ska bidra till våra systerorganisationers arbete för bland annat demokrati och de globala målen.

Läs mer

35 686 namn mot kärnvapen till Ann Linde

11 februari, 2020 / Pressmeddelanden

Fem organisationer överlämnar på tisdagen 35 686 namnunderskrifter till stöd för FN-avtalet mot kärnvapen till utrikesminister Ann Linde. Överlämnandet sker vid ett möte på UD i Stockholm.

Läs mer

Könsstympning minskar i Afar

06 februari, 2020 / Nyheter

I Afarregionen i norra Etiopien har det länge funnits en tro att flickor som inte könsstympas eller gifts bort tidigt blir vilda. Att lokala ledare börjat ta avstånd från de grymma traditionerna har gjort att könsstympning och barnäktenskap nu minskar.

Läs mer

Just du kan vara en livlina

06 februari, 2020 / Blogg

Den 6 februari är det internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Vår ordförande Annelie Börjesson reflekterar över grymma traditioner som drabbar flickor.

Läs mer

Trump öppnar för att använda personminor

05 februari, 2020 / Nyheter

Nyligen meddelade president Donald Trump att han öppnar för att USA:s krigsmakt ska kunna använda personminor. Detta är ett bakslag för den positiva utvecklingen för ett totalförbud av personminor. Igår

Läs mer

”Hur staten hanterat samer är fruktansvärt dåligt”

05 februari, 2020 / Världshorisont

Den 6 februari är det samernas nationaldag. Sverige har länge fått kritik för att samernas rättigheter som urfolk inte respekteras fullt ut. Marie Persson Njajta är sydsame och har engagerat sig för samernas rättigheter sedan barnsben.

Läs mer