Sadiya Abubakar och hennes familj i Etiopien. Foto: UNFPA
5 juni, 2019 / Nyheter

Högsäsong för könsstympning

Sommarlovet innebär inte lek och glädje för alla barn. Tvärtom är just sommaren högsäsong för kvinnlig könsstympning. Sadiya Abubakar är en av alla de flickor som könsstympats. Efter tio års lidande blev hon hjälpt av en operation. 

Såväl barnäktenskap som kvinnlig könsstympning är allvarliga kränkningar av flickors mänskliga rättigheter, men de är också djupt rotade traditioner i många samhällen, bland annat i Östafrika. När FN arbetar mot könsstympning är man därför noga med att involvera nyckelaktörer som äldre, religiösa ledare och hälsosektorn som kan bidra till bestående förändring. Genom samtal och utbildning höjs kunskapsnivån och fler får förståelse för det lidande som könsstympning för med sig. En viktig lärdom är att könsstympning inte har sin grund i någon religion.

Varje år får omkring fyra miljoner flickor i världen sina yttre könsorgan brutalt bortskurna. Sommaren är en tid då antalet kvinnliga könsstympningar ökar. I norra Etiopien bidrar Svenska FN-förbundets projekt Flicka till att finansiera ett förebyggande FN-program mot kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. Det regionala kontoret för kvinnor, barn och unga fungerar som spindel i nätet. Vid sidan av traditionellt inflytelserika aktörer finns unga med i form av dialoggrupper, klubbar och skolkampanjer. Unga i norra Etiopien betraktas som en stark resurs och som en aktör som kan förändra attityder och därmed rädda kommande generationer undan denna skadliga tradition.

Till de som har fått konkret hjälp hör flickan Sadiya Abubakar som vid tio års ålder tillsammans med sin mamma sökte sjukhushjälp för sina besvär. Sadiya utsattes för infibulation, som är den mest omfattande varianten av könsstympning, när hon var bara sju dagar gammal. Infibulation innebär i de flesta fall att hela eller delar av de inre och yttre blygdläpparna samt klitoris skärs bort. Därefter sys underlivet ihop så att en liten öppning lämnas kvar för att urin och mensblod ska kunna passera.

I hela sitt unga liv har Sadiya haft problem att kissa – ett av många besvär till följd av ingreppet. Vid en operation vid Barbara May-sjukhuset i staden Mille öppnades hennes könsorgan vilket gör att hon nu kan kissa normalt och inte behöver lida som hon gjorde före operationen.

FN:s befolkningsfond UNFPA uppskattar att omkring 10 000 flickor har sluppit könsstympning och barnäktenskap tack vare Svenska FN-förbundets stöd till projektet i norra Etiopien.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Rapport inför FN-granskning av Sverige

18 oktober, 2019 / Nyheter

Sverige kallas i januari till förhör i FN:s så kallade universella periodiska granskning. FN-förbundet har tillsammans med femton andra frivilligorganisationer lämnat en rapport inför granskningen.

Läs mer

Aktiva FN-förbund i Norden driver på utvecklingen för Agenda 2030

17 oktober, 2019 / Världshorisont

Hur stimulerar våra nordiska systerorganisationer genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling? Sverige, Danmark och Finland ligger i täten när forskare granskar staters möjlighet att nå målen.

Läs mer

Unga volontärvindar över Armenien

16 oktober, 2019 / Blogg

Armenien har ingen tradition av volontärarbete. Nu börjar det förändras och allt fler unga engagerar sig i samhällsfrågor. Vår praktikant Erika har träffat några av dem.

Läs mer

Dela vår dröm – bli medlem i FN-förbundet!

11 oktober, 2019 / Nyheter

Fem medlemmar i Svenska FN-förbundet berättar om sitt engagemang – och om varför också du ska bli medlem i FN-förbundet och arbeta för de globala målen. Nu startar kampanjen ”Dela vår dröm”!

Läs mer

Tillsammans kan vi stoppa könsstympning och barnäktenskap

11 oktober, 2019 / Blogg

Agenda 2030 och de globala målen kräver att skadliga sedvänjor ska upphöra, skriver Annelie Börjesson på FN-bloggen på FN:s dag för flickor den 11 oktober.

Läs mer

Globala målen visar vägen för Tanzanias flickor

10 oktober, 2019 / Blogg

Vår praktikant Linn reflekterar över skillnaderna på att växa upp i Sverige och Tanzania under internationella flick-dagen.

Läs mer

Agenda 2030 – hur ligger Sverige till i dagsläget?

10 oktober, 2019 / Nyheter

Svenska FN-förbundet arrangerade den 4 oktober en nätverksträff för FN-skolor i samarbete med Sida, UNDP, UN Women nationell kommitté Sverige, UNICEF och UHR/Den globala skolan.

Läs mer

Aboud från Raqqa har lösningen på Syrienkonflikten

09 oktober, 2019 / Blogg

Kraftfullt FN-agerande är fortfarande den rätta vägen i Syrienkonflikten, skriver Jens Petersson på FN-bloggen som reaktion på Turkiets offensiv mot norra Syrien.

Läs mer

”Omvärlden måste protestera när Kina hotar fri- och rättigheter”

04 oktober, 2019 / Världshorisont

Att Kina försvårar FN-arbetet och förtrycker sina egna medborgare är illa nog, men när landet hotar fri- och rättigheter även i andra länder måste omvärlden protestera högljutt.

Läs mer