Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet via RSS

Roland Håkanssons bortgång 14 maj, 2018

Styrelseledamoten i Svenska FN-förbundet Roland Håkansson har gått bort.

Den mångårige styrelseledamoten och vice ordföranden i Svenska FN-förbundet Roland Håkansson har gått bort efter en kort tids sjukdom, meddelar hans familj.

– Vi minns Roland Håkansson som en kunnig och engagerad FN-vän och kollega. Roland Håkansson gjorde bland annat stora insatser för försvaret för mänskliga rättigheter och särskilt för personer med nedsatt rörelseförmåga i Sverige. Han har med sina erfarenheter och sitt engagemang bidragit till FN-förelsens strategiska arbete, både i förbundsstyrelsen och i styrelsens arbetsutskott. Våra tankar går till hans familj och vänner, säger Aleksander Gabelic och Petra Hallebrant, ordförande respektive generalsekreterare i Svenska FN-förbundet.

Roland Håkansson tillträdde som styrelseledamot vid Svenska FN-förbundets kongress 2012.

FN-resolution om mat och konflikt 25 maj, 2018

FN:s säkerhetsråd antog på torsdagen en resolution om hunger i väpnade konflikter. Sverige är ett av de fyra länder som tog initiativ till resolutionen.

Mänskliga rättigheter under attack 23 maj, 2018

Tjugofem år efter världskonferensen i Wien varnar FN:s högkommissarie för att mänskliga rättigheter hotas i hela världen.

Dags att nominera årets FN-vän och FN-supporter 21 maj, 2018

Utnämningen av Årets FN-vän är ämnad en person eller en organisation i Sverige som genom sina handlingar och/eller verksamhet verkat med betydande insatser till stöd

Meddelande från valberedningen 17 maj, 2018

Valberedningen har nu lagt sitt förslag till ny styrelse för Svenska FN-förbundet inför kongressen i juni. Sammanlagt har 23 personer nominerats till de 13 platserna