Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet via RSS

Elias, ambassadör.

Vi söker en kommunikatör för Agenda 2030 och de globala målen 11 april, 2018

Svenska FN-förbundet är rörelsen för ett bättre och starkare FN. Vi tror att internationellt samarbete är en förutsättning för en fredligare och mer rättvis värld. FN-förbundet arbetar med påverkansarbete, granskning av hur Sverige efterlever sina åtaganden gentemot FN, kunskapsspridning, internationellt utvecklingssamarbete och insamlingsverksamhet.

Agenda 2030 är den FN-resolution som fastlade de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen täcker alla dimensioner av hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt, och består av 17 mål samt 169 delmål som världens länder ska arbeta för fram till år 2030.

Kommunikationsprojektet Agenda 2030 i kommun, landsting och region syftar till att öka kännedom, kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner, landsting och regioner. Projektet löper över tre år och genomförs av Svenska FN-förbundet i nära samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Nu söker vi en kommunikatör till FN-förbundets projekt Agenda 2030 i kommun, landsting och region.

Om rollen

I rollen som kommunikatör koordinerar, genomför och följer du upp utbildnings- och kommunikationsinsatser om Agenda 2030 för målgruppen politiker och tjänstepersoner i kommuner, landsting och regioner. Du rapporterar till generalsekreteraren och ingår i ett team på tre personer. Du arbetar tillsammans med projektets kommunikationsansvarige, som leder utvecklingen av kommunikations- och utbildningsmaterial samt ansvarar för projektets kommunikationsstrategi och projektansvarige som har det administrativa och arbetsledande ansvaret i teamet.

Då projektet är i uppstart finns stora möjligheter att bidra till utvecklingen av projektet och tillföra dina erfarenheter. Din viktigaste uppgift är att skapa intresse och engagemang för Agenda 2030 i målgruppen, framförallt genom en digital plattform och genom utbildningar för målgruppen. Vi söker en kommunikativ och engagerad person med stort intresse för hållbarhetsfrågor som är beredd att ta sig an skiftande arbetsuppgifter av så väl strategisk, operativ och administrativ karaktär. Eftersom du kommer att hålla i olika utbildningsinsatser runt om i landet förutsätter vi att du är van att stå på scenen och gillar att engagera och utbilda målgruppen politiker och tjänstemän inom offentlig verksamhet.

Arbetsuppgifter

 • Koordinering, genomförande och uppföljning av utbildningsinsatser i kommuner, landsting och regioner
 • Stötta målgruppen i deras fortsatta arbete med Agenda 2030
 • Bidra till utveckling av utbildnings-, informations- och kommunikationsmaterial- och aktiviteter om Agenda 2030 tillsammans med teamet
 • Stöd till kommunikationsansvarig med att kommunicera och skapa innehåll i projektets digitala kanaler
 • Medverka i planering, genomförande och uppföljning av konferenser, seminarier och medverkan i externa arrangemang
 • Medverka till projektuppföljning genom administrativa uppgifter inom ekonomi- och resultatuppföljning.
 • Tillsammans med övriga kollegor bidra till gemensamma arbetsuppgifter på FN-förbundets kansli.
 • Resor i landet förekommer i relativt stor utsträckning

Din bakgrund

Krav:

 • Du är en van föreläsare med erfarenhet av planering och genomförande av utbildningsinsatser
 • Du trivs med att prata inför folk och har förmåga att inspirera och engagera
 • Du har ett stort engagemang och intresse för hållbar utveckling
 • Du har minst några års arbetslivserfarenhet inom kommunikation, pedagogik, hållbarhetsfrågor eller annan för tjänsten relevant verksamhet
 • Du har eftergymnasial utbildning inom t.ex. kommunikation, pedagogik, hållbarhetsfrågor eller annan för tjänsten relevant utbildning

Meriterande:

 • Du har erfarenhet av kommunikationsarbete inom Agenda 2030 och/eller hållbar utveckling eller motsvarande. Du har erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation och av att kommunicera mot målgruppen politiker och tjänstepersoner i kommun, landsting eller region. Särskilt meriterande är om du arbetat som kommunikatör inom hållbarhetsfrågor i landsting eller region.
 • Du har erfarenhet av att producera innehåll för digitala kanaler och anpassa till målgrupp och kanal (förmåga att anpassa, förenkla och förklara komplex information)
 • Du har erfarenhet av arbete eller eget engagemang i civilsamhällesorganisationer.

Tjänsten är en projektanställning på heltid som löper från september 2018 fram till 31 december 2020. Startdatum enligt överenskommelse.

Mer om FN-förbundet
Svenska FN-förbundet är en svensk folkrörelse och en ideell organisation. Förbundet leds av en styrelse med 12 medlemmar och arbetande styrelseordförande Aleksander Gabelic. Kansliet i Stockholm med ca 29 anställda driver verksamheten under ledning av Petra Hallebrant, generalsekreterare. Vi levandegör FN:s arbete genom våra värderingar: välkomnande, drivande och modiga. Vi vågar ta ställning och vi uttrycker känslor. Vi skapar förtroende och representerar medmänsklighet och gemenskap.

Svenska FN-förbundet erbjuder dig en spännande och utvecklande tjänst i en internationell och engagerad miljö. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och välkomnar sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten. Besök gärna Svenska FN-förbundet hemsida www.fn.se

Frågor och ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 1/5 2018. Urval sker löpande. Ansök genom att fylla i nedanstående formulär och bifoga CV nedan. Observera att du kan svara med max 800 tecken per fråga i formuläret. Om du har frågor kontakta projektansvarig Ulrika Freij, 072 25 26 177 eller ulrika.freij@fn.se.

 

 

Jobbansökan kommunikatör Agenda 2030

 • Krav

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Meriterande

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Accepted file types: pdf.
 •  

Samla splittrat FN-råd är Guterres viktigaste uppgift 19 april, 2018

Att få ett dysfunktionellt säkerhetsråd att fungera är António Guterres viktigaste uppgift, säger Svenska FN-förbundet inför generalsekreterarens Sverigebesök i helgen.

Sex frågor och svar inför FN-chefens Sverigebesök 19 april, 2018

Det är för första gången någonsin som FN:s säkerhetsråd håller sitt årliga informella arbetsmöte utanför New York.

Banbrytande FN-princip för mänsklig säkerhet vid ett vägskäl 19 april, 2018

FN:s medlemsstater sviker den folkrättsliga principen skyldighet att skydda. Säkerhetsrådet måste göra mer för att skydda utsatta civila i konflikt, skriver Aleksander Gabelic inför FN-chefen

Situationen i Syrien 17 april, 2018

Utvecklingen i Syrien är ett resultat av säkerhetsrådets långvariga oförmåga att hantera konflikten, säger FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic som efterlyser en tydlig FN-strategi för att