Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet – En bättre värld via RSS

Projektledare för ”Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner” 6 oktober, 2017

Svenska FN-förbundet är rörelsen för ett bättre och starkare FN. Vi anser att internationellt samarbete är en förutsättning för en fredligare och mer rättvis värld. FN-förbundet arbetar med påverkan, granskning av Sveriges åtaganden mot FN, information och utbildning, internationellt utvecklingssamarbete och insamlingsverksamhet. 

 

Svenska FN-förbundet söker en projektledare till kansliet i Stockholm. Projektledaren ska ha det övergripande ansvaret för vårt nya projekt som syftar till att öka kännedom, kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner, landsting och regioner.

Agenda 2030 är den FN-resolution som fastlade de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen täcker alla dimensioner av hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt hållbar utveckling, och består av 17 mål samt 169 delmål som världens länder ska arbeta för fram till år 2030.

Projektet löper över tre år och genomförs i nära samverkan mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Som projektledare har du det övergripande ansvaret för projektet. Du planerar, följer upp och rapporterar projektet såväl inom Svenska FN-förbundet som till bidragsgivaren. Du har budgetansvaret för projektet och ansvarar också för upphandlingar inom det.

Du koordinerar och följer upp det operativa arbetet i en arbetsgrupp som du också kommer att vara med att utforma i samråd med din chef. Utöver dig kommer gruppen att bestå av ytterligare cirka 1½ årsarbetskrafter.

Du bär ett huvudansvar för den strategiska utvecklingen av projektet och medverkar i dess styrgrupp. Du ansvarar för kontakten med SKL och samordnar projektets referensgrupp.

Projektledaren ska också ansvara för den interna förankringen och säkerställa samverkan med Svenska FN-förbundets övriga verksamhetsområden.

Resor inom Sverige förekommer i tjänsten.

Vi förutsätter att du har ett stort intresse för hållbar utveckling och för Förenta Nationerna. Vi tror att du gillar ordning och reda och att du är skicklig i att planera ditt arbete.

Kvalifikationer

 • Relevant akademisk examen
 • Erfarenhet av projektledning och resultatstyrd projektplanering (RBM)
 • Utbildning och praktisk erfarenhet inom kommunikation, gärna kommunikation riktad mot politiker och tjänstepersoner inom kommun och landsting
 • Kunskap om Agenda 2030 och de globala målen
 • Arbete inom kommun, landsting eller region (gärna som t ex kommunikatör eller strateg inom hållbarhetsfrågor)
 • Arbete inom ideella sektorn och förståelse för folkrörelser

Färdigheter

 • Samordning av större processer med många aktörer/målgrupper
 • Välutvecklat ordningssinne och god administrativ noggrannhet
 • Pedagogisk och kommunikativ förmåga (internt och externt)
 • Förmåga att engagera målgrupperna
 • Kreativt/innovativt sinnelag

Tjänsten är en projektanställning på heltid. Projektet har årliga avstämningsfaser men löper enligt plan över tre år. Tillträde så snart som möjligt, dock senast 1 december 2017.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.

Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev. Sänd din ansökan till e-postadressen jobb@fn.se senast den 22 oktober 2017.

 

 

Brett stöd för totalförbud mot barnäktenskap i Sverige 9 oktober, 2017

Fyra av fem svenskar stödjer tanken att äktenskap som ingåtts utomlands med personer under 18 år inte ska erkännas i Sverige, skriver Aleksander Gabelic på

Natalia Kanem ny chef för UNFPA 5 oktober, 2017

Natalia Kanem utnämndes den 3 oktober till ny verkställande direktör för FN:s befolkningsfond UNFPA.

FN-förbundet arrangerar seminarium om Jemen 2 oktober, 2017

FN-förbundets årliga seminarium inför FN-dagen berör detta år konflikten i Jemen.

Lagarna mot extremism fungerar om de tillämpas 27 september, 2017

Svenska lagar mot extremism måste upprätthållas om regeringen ska undgå ännu en omgång svidande FN-kritik, skriver Aleksander Gabelic i Göteborgs-Posten inför Bokmässan.