fbpx

Skriv på för en kärnvapenfri värld!

FN antog 2017 ett globalt avtal som förbjuder kärnvapen. Det är ett viktigt steg i det långsiktiga
arbetet för en kärnvapenfri värld. Hittills har 57 länder anslutit sig men många återstår, bland
andra Sverige. Genom att skriva under det här uppropet ger jag mitt stöd till Svenska FNförbundets
arbete för en kärnvapenfri värld. Namninsamlingen är öppen till 27 april.

 

Namninsamling för en kärnvapenfri värld