10 myter om barnäktenskap

Myt 1. Barnäktenskap är ovanligt
Nej, tvärtom är barnäktenskap vanligt. Ungefär en av tre flickor i utvecklingsländer gifts bort innan de har fyllt 18 år. Över 32 800 flickor gifts bort varje dag. Det innebär att miljontals flickor gifts bort varje år.

Myt 2. Barnäktenskap sker bara i vissa länder
Nej. Barnäktenskap ingås över hela världen, oavsett kontinent, religion eller kulturella traditioner. Det sker i Etiopien och Indien så väl som i USA och Storbritannien. Dock är det mer vanligt med barnäktenskap i utvecklingsländer, då fattigdom är en av de störst bidragande faktorerna.

Myt 3. Bara flickor gifts bort
Nej. Dock är majoriteten av de som gifts bort innan de fyllt 18 år flickor.

Myt 4. För att stoppa barnäktenskap måste vi lägga oss i andra länders lagstiftning och kultur och det har vi inte rätt till. 
Världens länder har i FN kommit överens om att barnäktenskap är en kränkning mot de mänskliga rättigheterna. Barnäktenskap är förbjudet enligt både FN:s barnkonvention och kvinnokonvention. Barnäktenskap existerar på grund av konservativa värderingar, traditioner och fattigdom – inte för att världens länder inte vill stoppa barnäktenskap.

Myt 5. Det är bara dåliga föräldrar som gifter bort sina barn
Det kan vara svårt att förstå att någon självmant vill gifta bort sina barn. Men för miljontals föräldrar kan det verka som den bästa eller enda lösningen. Äktenskap anses som räddningen för deras dotter med, som det verkar, en säkrare framtid.

Myt 6. Barnäktenskap är endast en familjeangelägenhet
Nej. Konsekvenserna av barnäktenskap stannar inte inom familjen, utan påverkar hela samhällsutvecklingen. Flickor i barnäktenskap drabbas i större utsträckning av oönskade graviditeter, mödradödlighet, sexuellt överförbara sjukdomar och våld. Ofta tvingas barn i äktenskap sluta skolan, vilket minskar deras framtidsmöjligheter och motverkar fattigdomsbekämpning.

Myt 7. Dessa flickor är helt hjälplösa
Nej. När flickor själva känner till sina rättigheter och har tillgång till stöd, information och möjligheter kan de spela en stor roll och till och med leda förändringen.

Myt 8. Det enda som hjälper för att stoppa barnäktenskap är hårdare straff
Nej. Flera länder har redan antagit hård lagstiftning mot barnäktenskap. I vissa länder behöver dessa lagar implementeras bättre, men det är inte enbart lagar som skapar förändring. Att jobba mot fattigdom och för jämställdhet är minst lika viktigt.

Myt 9. Barnäktenskap påverkar inte mig
När över 32 800 flickor gifts bort varje dag påverkas alla. Föreställ dig en värld där miljontals fler flickor har fått tillgång till utbildning, de är friska och starka, och vilken kraft de hade kunnat bidra med för att förändra samhället. Barnäktenskap är ett globalt problem som finns också i Sverige. Här hemma kräver Svenska FN-förbundet att inga äktenskap med unga under 18 år ska kunna ingås eller erkännas.

Myt 10. Det finns inget jag kan göra
Alla kan bidra till att stoppa barnäktenskap. Genom att engagera dig för FN-förbundets projekt Flicka är du med och stoppar barnäktenskap i Etiopien. Du kan också:
– Arrangera en aktivitet för att sprida information om flickors rättigheter.
– Skänk en gåva för att stödja projektet genom att swisha valfritt belopp till 9005638 och ange FLICKA .