Information om FN

Vi är ledande i Sverige på att utbilda och informera om FN. Här finner du information om FN:s arbete, dess uppbyggnad och annan användbar information om världsorganisationen.