MDGs2SDGs

Tillsammans med FN-förbunden i Sydafrika, Tanzania och Zimbabwe så arbetar vi med övergången från de gamla millenniemålen (MDG) till de nya globala målen för hållbar utveckling (SDG).

Baserat på resultat och lärdomar har programmet MDG2SDG utvecklats till att fokusera på opinionsbildning och har ett rättighetsbaserat synsätt. Samarbetet syftar till att öka civilsamhällets engagemang i opinionsbildningen, påverkansarbetet och informationen om övergången från millenniemålen till de kommande utvecklingsmålen.

Fokus ligger på de nya globala målen för hållbar utveckling. Programmets strategiska fokus är att uppnå social integration och ett ökat inflytande för de mest utsatta, marginaliserade och socialt utslagna människorna i de tre länder som programmet är verksamt i. Arbetet involverar beslutsfattare och studenter samt organisationer från det civila samhället. Bland de metoder som används finns FN-rollspel, informationskampanjer och nätverkande med andra organisationer viktiga inslag i arbetet.

Svenska FN-förbundet har samarbetat sedan 2010 med FN-förbundet i Sydafrika och Tanzania. FN-förbundet i Zimbabwe har blivit en ny partner i samarbetet sedan 2014.

 

Vill du göra internationell praktik?

Våra praktikplatser >