Är du vår nästa internationella praktikant?

Vi erbjuder årligen fyra praktikplatser till de internationella FN-förbund som vi samarbetar med. Under 2016 erbjöds praktikplatser hos FN-förbunden i Armenien, Georgien, Tanzania och Zimbabwe.

Vem kan ansöka?

  • Du är minst 20 och högst 30 under det år som praktikperioden påbörjas
  • Du är medlem i Svenska FN-förbundet
  • Du har ett stort intresse för utvecklingsfrågor
  • Du är inte inskriven vid universitet eller högskola (får ej motta CSN under praktikperioden)
  • Du har inte tidigare varit anställd vid Svenska FN-förbundet
  • Du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige
  • Du har en god förmåga till muntlig och skriftlig framställning på engelska och svenska

Hur ansöker jag?

Utlysningen av nya praktikplatser görs i början av året och hittas under lediga tjänster.

Vad får jag göra som praktikant?

Som praktikant blir din uppgift att genomföra olika aktiviteter med fokus på ungas deltagande inom respektive utvecklingsprogram i värdlandet.

FN-förbunden i Georgien och Armenien samarbetar i ett förtroendeskapande program med inriktning på ungdomar medan FN-förbunden i Tanzania och Zimbabwe arbetar inom ett program med fokus på övergången från millenniemålen och de nya hållbarhetsmålen.

Praktikanterna får en två veckors förberedelseutbildning i Sverige under våren, innan de genomför en fyra månaders praktikperiod i respektive land. Därefter följer en månads informationsarbete i Sverige. En viktig del av praktiken är att sprida kunskaper och erfarenheter vidare till den svenska FN-rörelsen och ungdomar via sociala media (både under och efter praktiken) och genom olika föreläsningar och workshops.

Utresan görs under höstterminen, vanligtvis i augusti-september. Praktiken finansieras av Sida och ersättning utgår till praktikanterna för resa, försäkring, boende och ett mindre belopp för levnadskostnader.

Bli medlem

Som medlem kan du söka våra internationella praktikplatser

Bli medlem >