Globala målen

Tillsammans med FN-förbunden i Tanzania och Zimbabwe så arbetar vi med fokus på FN:s globala mål och Agenda 2030.

Arbetet ingår i vårt gemensamma program med fokus på civilsamhällets arbete för hållbar utveckling och mänsklig säkerhet, vilket görs med stöd från Sida genom Forum Syd. Men även om det huvudsakliga syftet är gemensamt så har varje land även ett individuellt fokus.

Svenska FN-förbundet har samarbetat med FN-förbundet i Tanzania sedan 2010 och FN-förbundet i Zimbabwe sedan 2014.

Läs mer om respektive samarbete genom länkarna nedan.

Vill du göra internationell praktik?

Våra praktikplatser >