Globala målen

Tillsammans med FN-förbunden i Liberia, Tanzania och Zimbabwe så arbetar vi med fokus på FN:s globala mål och Agenda 2030.

Arbetet ingår i vårt gemensamma program med fokus på civilsamhällets arbete för hållbar utveckling och mänsklig säkerhet, vilket görs med stöd från Sida genom Forum Syd. Men även om det huvudsakliga syftet är gemensamt så har varje land även en individuell fokus.

I Zimbabwe är fokus främst på att uppnå de globala målen genom ett aktivt engagemang från ungdomar. Detta görs genom att engagera studenter i alla 10 provinser i landet, i syfte att starta ett studentlett nationellt nätverk för Agenda 2030.

I Tanzania ligger större fokus på att stödja civilsamhällsorganisationer i hur de globala målen implementeras i landet. Detta görs genom uppföljning främst på lokal nivå i sex regioner av Tanzania och i andra hand på en nationell, övergripande nivå. En större satsning inom programmet har även gjorts på klimatanpassningsinitiativ på ön Pemba.

FN-förbundet i Liberia är vår nyaste samarbetspartner och vårt samarbete med dem kretsar främst kring jämställdhetsarbetet och kvinnors egenmakt och deltagande i politiska processer. Detta projekt är inriktat på Nimba County, en region av Liberia som har varit mansdominerat inom politisk beslutsfattning under lång tid trots fler kvinnor med möjlighet att rösta.

Svenska FN-förbundet har samarbetat med FN-förbundet i Tanzania sedan 2010, FN-förbundet i Zimbabwe sedan 2014 och FN-förbundet i Liberia sedan 2016.

Vill du göra internationell praktik?

Våra praktikplatser >