Förtroendeskapande

Tillsammans med FN-förbundet i DR Kongo arbetar vi för förtroendeskapande och mänsklig säkerhet i de östra delarna av landet som berörts av aktiv konflikt. Arbetet ingår i vårt gemensamma program med fokus på civilsamhällets arbete för hållbar utveckling och mänsklig säkerhet, vilket görs med stöd från Sida genom Forum Syd. Men även om det huvudsakliga syftet är gemensamt så har varje land även en individuell fokus.

Fokus för samarbetet med FN-förbundet i DR Kongo är att genom civilsamhället bidra till ökat förtroende mellan olika grupper och fredsbyggande. Detta arbete görs genom kapacitetsbyggande och en förstärkt röst för civilsamhällsorganisationer och lokala samhällen som arbetar för hållbar förändring inom fred och säkerhet.

Programmet skapar utrymme för en ökad samverkan och ett ökat samarbete som gör det möjligt att skapa kopplingar mellan målgrupper, partners och beslutsfattare, både för statliga och lokala myndigheter samt FN-kontor och FN-styrkor i landet (Monusco). Arbetet genomförs i norra och södra Kivu där civilbefolkningen fortfarande utsätts för återkommande övergrepp.

Svenska FN-förbundet har samarbetat med FN-förbundet i DR Kongo sedan 2005.

Vill du bli medlem i FN-förbundet?

Bli medlem >