Våra förtroendeskapande program

Vi har två förtroendeskapande program, det ena i samarbete med FN-förbundet i DR Kongo och det andra med FN-förbunden i Georgien och Armenien.

Programmet i DR Kongo syftar till att stärka och öka det civila samhällets roll när det gäller konfliktförebyggande arbete och främjande av mänskliga rättigheter och demokratiprocesser i DR Kongo.

Programmet bidrar till utbildning som skapar grunden för kapacitetsbyggande inom organisationer från det civila samhället, vilket inkluderar kvinnor, unga aktivister och ledare, samt personal och styrelse för FN-förbundet i landet. Programmet skapar utrymme för en ökad samverkan och ett ökat samarbete som gör det möjligt att skapa kopplingar mellan målgrupper, partners och beslutsfattare, både för statliga och lokala myndigheter samt FN-kontor och FN-styrkor i landet, såsom MONUSCO.

I södra Kaukasus, dit Georgien och Armenien tillhör, präglas regionen fortfarande av såväl inre som yttre spänningar. Det finns pågående konflikter dels mellan Georgiens regering och utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien och dels mellan Armenien och Azerbajdzjan över regionen Nagorno-Karaback. De olösta konflikterna hämmar ländernas politiska, ekonomiska och sociala utveckling.

Programmet i södra Kaukasus startade 2006 med syfte att öka förtroendet och interaktionen mellan ungdomar från de tre sydkaukasiska länderna Armenien, Azerbajdzjan och Georgien, som en åtgärd för att stimulera de rätta förutsättningarna för bättre relationer mellan grupperna i regionen, och för ett ömsesidigt förtroende mellan de berörda befolkningsgrupperna i regionen.

Vill du göra internationell praktik?

Våra praktikplatser >