Demokratisering

I södra Kaukasien, dit Georgien och Armenien tillhör, präglas regionen fortfarande av såväl inre som yttre spänningar. Det finns pågående konflikter dels mellan Georgiens regering och utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien och dels mellan Armenien och Azerbajdzjan över regionen Nagorno-Karabach. De olösta konflikterna hämmar ländernas politiska, ekonomiska och sociala utveckling.

Tillsammans med FN-förbunden i södra Kaukasien arbetar vi för civil aktivism och att främja en inkluderande demokrati. Arbetet ingår i vårt gemensamma program med fokus på civilsamhällets arbete för hållbar utveckling och mänsklig säkerhet, vilket görs med stöd från Sida genom Forum Syd. Men även om det huvudsakliga syftet är gemensamt så har varje land även en individuell fokus.

I Georgien ligger fokus på att främja en inkluderande demokratisering och verka för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Detta arbete ska göras genom att stärka civilsamhälle och ungdomar i beslutsfattande processer, både på nationell nivå inom Georgiens gränser och på regional nivå med ungdomar från södra Kaukasien.

I Armenien är programmet inriktat på ett aktivt ungdomsengagemang inom samhällsbyggande, försvar av mänskliga rättigheter och att arbeta för jämställdhet inom Armeniens regioner. Som med arbetet i Georgien ska detta arbete göras genom att kapacitetsutveckla ungdomar och civilsamhälle.

Programmet i södra Kaukasien startade 2006 med syfte att öka förtroendet och interaktionen mellan ungdomar från de tre sydkaukasiska länderna Armenien, Azerbajdzjan och Georgien, som en åtgärd för att stimulera de rätta förutsättningarna för bättre relationer mellan grupperna i regionen, och för ett ömsesidigt förtroende mellan de berörda befolkningsgrupperna i regionen.

Vill du göra internationell praktik?

Våra praktikplatser >