Vi arbetar med FN-förbund världen över

Tillsammans med FN-förbunden i Georgien, Armenien, DR Kongo, Tanzania, Zimbabwe och Sydafrika arbetar vi genom olika samarbetsprogram som stöds med medel från Sida genom Forum Syd. Syftet med samarbetet är att stärka våra systerförbund i vårt gemensamma arbete för mänskliga rättigheterna respekteras, att förebygga väpnade konflikter, uppnå social och ekonomisk rättvisa och en hållbar utveckling.

Svenska FN-förbundets internationella arbete görs genom olika program:

  • Förtroendeskapande program i DR Kongo och södra Kaukasus
  • MDGs2SDGs-program i Sydafrika, Tanzania och Zimbabwe
  • Internationellt praktikantprogram hos våra systerförbund i Kaukasus och södra Afrika

Bli medlem

Som medlem kan du söka till våra internationella praktikantprogram

Bli medlem >