PUL

I olika sammanhang på fn.se förekommer det att du som besökare ombeds att lämna
uppgifter om namn, adress, telefon mm. Det gäller t ex när du ger en gåva,
beställer/ändrar prenumeration eller anmäler dig till en utbildning.
Vi garanterar i enlighet med personuppgiftslagen att vi behandlar dina person- och
kontaktuppgifter konfidentiellt. Det innebär att vi låter aldrig någon annan än våra
samarbetspartners (de som hjälper oss med brevutskick, telefonkampanjer etc.)
få tillgång till dina uppgifter.

Du har alltid rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.

I och med att du fyller i ett formulär på fn.se visar du att du samtycker till att vi lagrar
uppgifterna i vår databas.