Svenska FN-förbundet – En bättre värld

Välkommen till Malmö FN-förening!

Malmö FN-förening bildades 1955 och är aktiv inom frågor rörande Förenta Nationerna och mänskliga rättigheter. Föreningens arbete sker i huvudsak lokalt, men även en del internationellt deltagande förekommer, bland annat inom ungdomssektionen, som aktivt arbetar med olika projekt.

Föreningen har många aktiva medlemmar och vi försöker att nå ut med blandade aktiviteter som ska passa alla medlemmar. Varje år firas och uppmärksammas bland annat FN-dagen samt andra dagar knutna till FN:s arbete. Malmö FN-förenings huvudsyfte är att, i FN:s anda, verka för en mänskligare och mer rättvis värld.

Vår roll som förening är att förstärka FN:s arbete genom att sprida information och kunskap. Det gör vi genom våra kommunikationskanaler och olika aktiviteter. Om du vill vara med i den processen och bli volontär får du gärna kontakta oss. Vi finns vid Caroli City i centrala Malmö. Tyvärr har vi inga kontorstider. Se kontaktuppgifter i vänstermenyn.

 

ENGAGERA DIG!

Vill du engagera dig i vårt arbete? Malmö FN-förening är öppen för alla! Vi har flera olika grupper som du kan engagera dig i, läs mer om dem i vänstermenyn.

För att utveckla och bedriva vår verksamhet är vi beroende av våra medlemmar. Vill du veta vad det innebär att bli en medlem kan du läsa mer om det här.

FÖRENTA NATIONERNA

Förenta Nationerna är i grunden ett samarbetsorgan mellan större delen av världens länder. Syftet är att skapa och upprätthålla fred, säkerhet och rättvisa för alla människor. Om du vill läsa mer om FN och deras arbete kan du gå in och läsa här.

 

Följ oss i sociala medier