Förnya ditt autogiromedgivande

I januari 2017 flyttade Svenska FN-förbundet insamlingsverksamheten från Insamlingsstiftelsen FN-fonden till Svenska FN-förbundet. Det innebär att vår insamlingsverksamhet nu har 90-kontonummer: PG 90 05 63-8. I fortsättningen kommer all insamling att gå via detta 90-konto. Vi ber därför alla våra månadsgivare att lämna in ett nytt autogiromedgivande för att fortsätta att stödja våra insamlingsprojekt. När vi har fått in ditt nya autogiromedgivande ersätter det ditt tidigare medgivande.

Du kan förnya ditt medgivande genom:

  1. E-signering via denna länk
  2. Att skriva ut och fylla i detta autogiromedgivande.

Skicka in ifylld blankett till:

FRISVAR 
Svenska FN-förbundet, 
Svarspost Kundnummer 110469801, 
110 15 Stockholm.

Du behöver inte frankera kuvertet, Svenska FN-förbundet betalar portot.

Vid frågor vänligen kontakta vikarierande insamlingsansvarig, Marie Malm , telefon 08-462 25 84.